Al servei de la ciutat

separadorG

mercatFotoMobilitat i Mercats: responsabilitat per la ciutat

Reus Mobilitat i Serveis SA és una societat de capital municipal sense ànim de lucre, i forma part del grup d’empreses municipals que l’Ajuntament de Reus ha creat amb l’objectiu d’aconseguir una major agilitat i qualitat en la prestació dels serveis públics municipals.

El seu àmbit d’actuació és :

– Gestió i explotació dels aparcaments públics
– Gestió i administració dels mercats municipals

Més enllà d’aquests àmbits d’actuació, Reus Mobilitat i Serveis incorpora uns valors socials encaminats a  compatibilitzar l’eficàcia en la gestió empresarial amb el compromís social i la integració socio-laboral de persones amb risc d’exclusió social, promocionant i potenciant l’ ocupació per a persones amb discapacitat, amb l’objectiu d’aconseguir un trànsit cap al mercat laboral normalitzat.

Des de la seva posta en marxa l’any 1989 ha experimentat un important creixement, tant des de la vessant econòmica, com de creació de nous llocs de treball, que en la majoria dels casos s’han ocupat amb persones amb discapacitat.